„Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szkoła została doposażona w kolejne tablice interaktywne, projektory i głośniki, dlatego możemy już korzystać z nich w każdej sali lekcyjnej. Dostęp i wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych doskonale wspomaga proces kształcenia uczniów w naszej szkole a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.  Realizujemy w ten sposób założenia nowej podstawy programowej, ale również tworzymy i wprowadzamy do praktycznego działania określone standardy- innowacje pedagogiczne wypracowane przez szkołę w trakcie realizacji Programu.

Scenariusze lekcji:
SCENARIUSZ – MATEMATYKA
Scenariusz – matematyka klasa 5
Scenariusz lekcji wychowawczej
Scenariusz – język polski
Quiz – historia
Prezentacja style RiG
Scenariusz – historia. Jedna epoka – dwa style
Karta pracy – jedna epoka dwa style