Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym została otwarta 28.10.1962. Zaszczytne imię Jana Pawła II oraz nowy sztandar ufundowany przez społeczność lokalną, otrzymała dnia 21.09.2002. Funkcję dyrektora szkoły pełni pani Maria Stachowiak a zastępcami są pani Dorota Pietrzak i Jolanta Maciesza. Obecnie w 28 oddziałach uczy się 585 uczniów. Nad ich kształceniem i bezpieczeństwem czuwa 50 nauczycieli. Zatrudniona kadra składa się ze specjalistów, często w zakresie dwóch przedmiotów. Pomocą służy szkolny psycholog, pedagog i logopeda. Szkoła posiada systematycznie udoskonalaną bazę lokalową, w której skład wchodzą m.in: pracownie komputerowe – ze stałym dostępem do internetu, sale gimnastyczne, dwie świetlice, skomputeryzowana biblioteka, dwa boiska, pracownia przyrodnicza i artystyczna. Szkolna stołówka serwuje obiady i ciepłe napoje. Prócz podstawowych i obowiązkowych zadań, uczniowie biorą udział w szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych (np. Klub Modelarnia, koło szachowe, koło plastyczne „Zakątek artysty”, kulinarne, instrumentalne i chór). Uczestniczą też, odnosząc sukcesy, w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych. Czas wolny urozmaicany jest balikami, wycieczkami i dyskotekami. Prężnie działa Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. Dzień 16 października jest w naszej szkole świętem Patrona. Odbywają się wtedy: uroczysta msza święta, wystawy tematycznie związane z osobą Papieża Jana Pawła II, konkursy, apele.