DYREKCJA SZKOŁY:

DYREKTOR: DR MAGDALENA GAWROŃSKA-GARSTKA

V-CE DYREKTORZY: MGR DOROTA ANNA PIETRZAK, MGR INŻ. JOLANTA MACIESZA

Adres:
ul. Szkolna 5
62-080 Tarnowo Podgórne

Telefon/Fax
618146481

E-mail
sekretariat@sptp.pl

 

 

Obowiązek informacyjny:

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II  z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Szkolnej 5 zwana dalej Szkołą ; Szkoła prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań podstawowych z zakresu opieki, wychowania dzieci i młodzieży oraz kontaktowania się z Szkołą i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
  3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Szkoły sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.