Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym informuje, że rozpoczynają się zapisy do oddziału przedszkolnego i  pierwszej klasy  na rok szkolny 2019/2020.

W terminie od 11 lutego 2019r. do 15 lutego 2019r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola (rocznik 2013) składają deklaracje kontynuacji uczęszczania  w sekretariacie szkoły (do pobrania w przedszkolu lub szkole) – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.

W terminie od 5 marca 2019r.   do 13 marca 2019r. odbędą się zapisy dzieci urodzonych w 2012 roku do I klasy zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.

Dzieci z rocznika 2013 mogą być przyjęte do I klasy  na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku albo posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w  godzinach od 8.00 – 14.30.
Przy zapisie dziecka należy:
•    wypełnić deklarację lub kartę zapisu lub wniosek  (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie),
•    okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
•    okazać do wglądu akt urodzenia dziecka i pesel,

W związku z koniecznością ustalenia nowej sieci szkół (wymóg ustawowy) cała ulica Rokietnicka będzie w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1.

ZAŁĄCZNIKI:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Deklaracja do oddziału przedszkolnego (dotyczy kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły)

KLASY PIERWSZE:

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka 6 letniego

Karta zgłoszenia dziecka z obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Oświadczenie o zamieszkaniu

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ORGANU PROWADZĄCEGO DOTYCZĄCE REKRUTACJI:

Uchwała nr XLI/633/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Uchwała nr XLI/631/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie : ustalenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia podczas rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie rekrutacji do pierwszych klas


OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE PODGÓRNYM od 1 września 2017r:

 1. Góra
 2. Kokoszczyn
 3. Tarnowo Podgórne, ulice:
  • 23 Października
  • 27 Grudnia
  • Agrestowa
  • Aroniowa
  • Chabrowa
  • Cicha
  • Daleka
  • Fiołkowa
  • Florencka
  • Gerberowa
  • Irysowa
  • Jasna
  • Jesienna
  • Kalinowa
  • Konwaliowa
  • Kręta
  • Krokusowa
  • Ks. Cz. Niklewicza
  • Ks. Zbigniewa Sasa
  • Liliowa
  • Łanowa
  • Łąkowa
  • Magnoliowa
  • Makowa
  • Malwowa
  • Mediolańska
  • Modrakowa
  • Narcyzowa
  • Nasturcjowa
  • Okrężna
  • Plac Margaretek
  • Przebiśniegowa
  • Przecznica
  • Rokietnicka
  • Rzymska
  • Sadowa
  • Sasankowa
  • Słonecznikowa
  • Sportowa
  • Spółdzielcza
  • Szkolna
  • Turyńska
  • Wąska
  • Wenecka
  • Władysława Jeszke
  • Wrzosowa
  • Zielona
  • Żonkilowa
  • Żurawinowa

Jednocześnie informuję, że rodzice dzieci mieszkających w obwodzie naszej szkoły, realizujących obowiązek szkolny w innej placówce, są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu w sekretariacie.