Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Aktualności
♦ 
Oświadczenie posiadacza karty PEKA
 Wniosek o wydanie karty PEKA

Od poniedziałku 10 września 2018 roku w szkole obowiązuje nowy plan lekcji.
♦ 
Zapisy na zajęcia pozalekcyjne
♦ 
Koła zainteresowań w roku szkolnym 2018/2019
♦ Organizacja roku szkolnego 2018/2019
♦ Podręczniki, które nie są objęte dotacją w roku szkolnym 2018/2019
♦ WYPRAWKA DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – 2018/2019

Druki do pobrania:
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Deklaracja na obiady w roku szkolnym 2018_2019
Podanie o wydanie duplikatu karty rowerowej
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB DO ODBIORU DZIECKA

 

 

 

Z życia szkoły 2017/2018

Rekrutacja 2018/2019